O nás

Občanské sdružení Živá voda bylo založeno v roce 2005 Jiřím Malíkem, dlouholetým ekologem z Hnutí Duha, profesně vodařem Správy CHKO Broumovsko s cílem celoplošně zadržovat vodu v krajině. Ten je předsedou sdružení, garantuje i odborné zázemí sdružení. Má dlouholeté zkušenosti s revitalizacemi přímo v terénu i ochranou kvality povrchové vody, procesem EIA, lesnictvím, zemědělstvím, odpadovou problematikou, ochranou přírody (spec. avifauny), práva na úseku životního prostředí a ochrany přírody a krajiny.

Sdružení má napojení na přední odborníky v zemi, kteří se zabývají nejen revitalizacemi, ale i kvalitou vod atd. a dle potřeby pracují i externě pro potřeby sdružení v mnoha oborech od hydrogeologie, geologie, hydrologie, chemie, ekologie, biodiverzity, ochrany přírody, lesnictví, zemědělství, paleontologie, jaderného inženýrství, klimatu aj. Dohromady tvoří vědeckou Radu Koalice STOP HF i spolku.

Pracovní tým sdružení se skládá z následujících členů sdružení:

  • Monika Hovádková, EVS, místopřesedkyně
  • Jan Domáň, vodař, projektant, místopředseda
  • Monika Hrnčířová, ekonomka
  • Eva Malíková, administrace grantů, příprava investičních záměrů
  • Jiří Bureš
  • Jiří Malík, administrace grantů, příprava investičních záměrů, inženýrská činnost, PR, předseda
  • Ondřej Bezděk
  • Zdenek Hovádek, PR, propagace, správce sídla Živé vody na Dubně
  • Lukáš Panny, IT
  • Jan Koranda, mapování v terénu, administrace projektů

Facebook

Spolupráce