Realizované projekty

Revitalizace Bučnického potoka (vymělčení, nová tůň, zvýšení retence pramenišť).
Odstavená ramena Labe – první krok revitalizace v přírodní památce Hrozná.
Evropská dobrovolná služba Dubno.

Koalice STOP HF – 5 letá národní, vítězná kampaň, proti frakování břidlic v ČR, záchrana pitné vody pro 1,5 milionů obyvatel ČR spolu s 290 obcemi a městy.

Ideový záměr vybudování dvou tůní s hrázemi na záchyt jarních vod – Horní Teplice, Teplice nad Metují.

Ideový záměr revitalizace pravého přítoku Zdoňovského potoka – zásyp starého toku, vymělčení a meandráž nového toku, 12 tůní, z toho několik obtočných – začátek Modelu Zdoňov.

Podíl na zastavení plánu vodní nádrže Pěčín v Orlických horách.

Model Zdoňov (MZ) – studie proveditelnosti: renovace krajiny a celoplošná zádrž vody na území o rozloze 20,5 km2.

Model Zdoňov (MZ – studie proveditelnosti) – startup replikace MZ jako pilotního projektu pro ČR/EU s cílem navrátit malý oběh vody do střední Evropy pomocí zhotovení Krajinného plánu ČR v jednotném administrativním stylu a jednotném programu (QGIS).

Model Křinice – podle Modelu Zdoňov s několika zásadními vylepšeními je hotovo dalších 18 km2 kolem obce Křinice na Broumovsku na základě objednávky Vzdělávacího a kulturního centra, o. p. s, v Broumově.

Facebook

Spolupráce