Úvod

Cover for Živá krajina
4,032
Živá krajina

Živá krajina

Spolek Živá voda přináší komplexní řešení nápravy krajiny: Model Živá krajina. #vracimezivotdokrajiny

4 dnů zpět

Živá krajina
Obce na Přerovsku letos trápí opakující se bleskové povodně provázené velkými splachy bahna z polí. V nedalekých Horních Moštěnicích a Beňově by do roka měly vzniknout první realizace adaptačních opatření podle Model Živá krajinau Živá krajina, a tak jsme vyrazili s dronem zdokumentovat stav v okolí postižené obce Kladníky, která byla díky jednoduchému opatření v podobě odvodňovacího příkopu pod svažitým polem povodněmi postižena asi nejméně. I tak to stálo za to:🌊 Co hned v počátku nezachytí protierozní opatření ve výše položených vesnicích, to s o to větší silou smete povodňová vlna v lokalitách nacházejících se pod nimi.🌊 Skloubit zažitý způsob hospodaření zemědělců s ochranou majetku a bezpečím obyvatel v některých lokalitách nebude možné. Text a citace odborníků jsme čerpali ze společné tiskové zprávy Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika, Česká společnost ornitologická a WWF in Czechia: bit.ly/tz-erozeSDH Šišma / Obec Hradčany / Domaželice a okolí / Kladníky / #Hlinsko / #NovéDvory / Obec Oldřichov v Hájích / Olomoucký kraj#eroze #bleskovepovodne #povodne #půda #zemědělství #Přerovsko #olomouckykraj #klimatickazmena #zivakrajina #modelzivakrajina #vracimezivotdokrajiny #livinglandscape #livinglandscapemodel @followers ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

7 dnů zpět

Živá krajina
Živá krajina slaví 4. narozeniny! 🥳Na jaře 2020 jsme začali hledat lidi na stejné vlně - všechny, kteří cítili potřebu s vodou a krajinou kolem sebe začít něco dělat. Dobrovolníky, kterým bychom předali teoretické základy a praktické dovednosti, aby i jako jednotlivci mohli pomáhat s adaptací na klimatickou změnu: Model Živá krajina Živá krajina.Od té doby jsme vyškolili na 200 lokálních koordinátorů, obdobný počet terénních mapérů, vytvořili stálý profi-tým, navázali spolupráci s dalšími organizacemi a zpracovali desítky studií proveditelnosti na 2000 km² po celé ČR.Uspořádali jsme bezpočet besed, přednášek a diskusí, konferencí pro samosprávy a odborníky, stejně jako komentované vycházky nebo školení terénního mapování pomocí mobilní aplikace. Získali jsme i nějaká ocenění, čehož si vážíme.Jdeme od teorie k činům - na základě hotových studií směřujeme k realizacím přírodě blízkých opatření v krajině. Naposledy to byla kaskáda pěti tůní na Zdoňovsku, daří se to i v Živá krajina Plzeňský kraj. Ještě letos nás čekají realizace v Krnově, na Přerovsku a daších lokalitách. Kapka ke kapce - jsme vždy moc rádi, když naše úsilí podpoříte: donio.cz/ZivaVoda .Děkujeme všem obcím a krajům, akademikům, úředníkům, firmám, donorům a hlavně nadšeným dobrovolníkům, kteří naší vizi věří a pomáhají vracet život do krajiny. Napište nám do komentářů i váš vzkaz nebo přání! 💚💙🤎❤️#spolecneprozivoukrajinu #vracimezivotdokrajiny #modelzivakrajina #zivakrajina #zivavoda #livinglandscape #livinglandscapemodel #adaptacekrajiny @followers ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

1 týden zpět

Živá krajina
Tipnete si, na co se to díváme na těchto abstraktních obrazech?... 🤔😏Rozuzlení hádanky: díváte se na časosběrné portréty řek, vizualizaci toků v průběhu časuKartograf Daniel Coe přináší fascinující pohled na řeky pomocí dat z lidaru - technologie využívající laser při leteckém snímkování. Jeho mapy odhalují příběhy skryté v dávných korytech, které se svobodně vinou a proměňují v krajině i v čase. Více nádherných obrazců najdete zde: bit.ly/lidarriversV přírodě nic není neměnné. Řeky se neustále vyvíjejí, mění trasy svých toků, a vytvářejí nové cesty. Naše snaha vodu spoutávat a stavět sídla v nivách a záplavových zónách často vede k nešťastným následkům. Respektovat přírodu se vyplácí a je to klíčem k naší udržitelné budoucnosti.📸: Daniel Coe#řeky #voda #meandry #LiDAR #danielcoe #krajina #zivakrajina #modelzivakrajina #livinglandscape #livinglandscapemodel #vracimezivotdokrajiny #adaptacekrajiny ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

2 týdnů zpět

Živá krajina
Díky za ta slova... od zemědělce. 🙏 ... VíceMéně
Zobrazit na Facebooku

Naše činnost

Jedním z hlavních cílů našeho sdružení (spolku) je navracení vody do krajiny zejména pomocí revitalizací toků a niv. Toto téma také popularizujeme pro veřejnost. Jde totiž o bohužel nepříliš známý fenomén, který však zejména do budoucna bude ovlivňovat chod celé společnosti a nabývá stále více na důležitosti.

Voda totiž je a čím dále více bude strategickou surovinou a je celostátním veřejným zájmem pokusit se ji vrátit do krajiny. To povede nejen ke zvětšení zásob (i pitné) vody, ale je to i odpověď na redukci účinků klimatické změny (např. povodně).

Rozkývané klima se totiž mj. projevuje obdobími s větším suchem, které střídají větší srážky. To klade daleko větší nároky na zádrž vody v krajině. Klimatická změna však postupuje rychleji, než stačíme provádět kroky na nápravu vodního režimu krajiny. Proto chceme pomoci.

Příčiny tohoto jevu spočívají v nedostatečné rychlosti regenerace krajiny ze strany státu i soukromého sektoru (absence kvalitních odborníků a smysluplné koordinace prací). Prostředky se tak vynakládají mnohdy nehospodárně, jinde míří např. jen do tvorby rybníků či protipovodňových opatření, ale příčina – narušený vodní ekosystém v celé krajině – se dosud systémově neřeší.

Další klíčovou potíží je skutečnost, že v minulých obdobích většinou stát zlikvidoval plně za státní finance funkce krajiny (odvodňováním pozemků, napřimováním a zahlubováním toků). Chemizací a těžkou technikou byla zničena úrodnost a vodu zadržující struktura půdy.

Pokud to dnes hodlá soukromník či jiný subjekt, který by se chopil nelehkého úkolu investování nápravy starých chyb, napravit, pak krom nepochopení vlastníků hlavní bariérou je nedostatek financí. Dotace není stoprocentní a musí sehnat podíl na dorovnání potřebné výše finančních prostředků jinde než od státu.

Tento neblahý stav právě vedl k tomu, že revitalizaci praktikují výhradně státní instituce s plným krytím dotace a tak jde práce pomalu i kvůli malým kapacitám. Soukromý či nevládní sektor se, ač by chtěl, nemůže do prací a grantování de facto zapojit, neboť akce jsou finančně vysoce náročné. Kde by soukromník vzal miliony Kč na to, aby na svých pozemcích napravil, co stát druhdy učinil?

Proto jsme přišli s myšlenkou zakládat veřejné sbírky, abychom alokovali vždy na určité období dostatečnou sumu ze všech možných zdrojů a dokryli případně získané granty. A následně se stát investory tam, kde bude třeba.

Krom ochrany přírody ochrany přírody a navracení vody do krajiny spolupracujeme na ekologických programech s farmou Dubno u České Skalice, kde máme i sídlo. Zde se snažíme pečovat o tamní přírodní rezervaci a okolí. Ve spolku nás pracuje sedm – podle typu činnosti přibíráme další dobrovolníky.

Pod křídla Živé vody jsem přijali i Koalici STOP HF, pracujeme na sjednocení celosvětového antifrakčního hnutí a založili jsme další aktivitu v naší gesci Rodinu Matky Země. Konkrétněji níže:

V ranku zádrže vod:

 • inženýrská činnost – získání projektové dokumentace na revitalizaci Bučnického potoka a územní rozhodnutí v CHKO Broumovsko
 • pokus o revitalizaci odstaveného ramena Labe – Přírodní památka Hrozná (studie)
 • přednášková činnost zejm. na školách (revitalizace, vegetační ČOV, klimatická změna)
 • kosení rákosu v Přírodní rezervaci Dubno
 • přímé revitalizační akce v terénu (kopání tůní, výsadba dřevin)
 • úklid odpadů podél toků aj.

V ochraně přírody:

 • ochrana hnízdění sokolů (ve spolupráci s Českou ornitologickou společností a Správou CHKO Broumovsko)
 • přednášková činnost (problematika ochrany sokolů, biodiverzita)

Evropská dobrovolná služba:

 • získali jsme grant od EU na dobrovolníky, kteří pomáhají Živé vodě a Koalici STOP HF (viz dále) s realizací projektů a činností
 • ekologická výchova dobrovolníků
 • práce s dobrovolníky jak na akcích v přírodě, tak na farmě

Koalice STOP HF (KSHF) (stophf.cz)

Založena v lednu 2012 na radnici v Náchodě. Jedná se o otevřenou koalici složenou z občanů, spolků, obcí a měst. KSHF v současné době zastupuje min. 450 tisíc občanů z ČR. KSHF před úřady a finančně zastupuje spolek Živá voda. KSHF řídí krizový štáb. Poradním orgánem je Vědecká rada KSHF. Cílem bylo zastavit všechna státem povolovaná průzkumná území, což se během tří let podařilo, a prosadit celostátně zákaz hydraulického štěpení břidlic a podzemní zplyňování uhlí. Bohužel ani třetí legislativní pokus (jeden přes senát a dva přes sněmovny) se před pár dny opět nepodařil. (https://stophf.cz/kdo-jsme). Proto začíná další dlouhé a finančně i časově náročné kolo lobování senátu a sněmovny. Pokud se nám podaří prosadit legislativní zákaz hydraulického štěpení v ČR, budeme 3 země v EU, což by jako příklad významně přispělo k ekologické i hospodářské bezpečnosti EU.
Naše činnost je velice pestrá. Monitorujeme HF sektor po celém světě. Operujeme s dvěma weby – STOPHF.CZ a FRACK FREE WORLD. Vědecky dokládáme reálný obraz o nekonvenčních metodách průzkumu a těžby uhlovodíků. Pořádáme přednášky. Měli jsme veřejné slyšení v senátu i ve sněmovně, kde jsme uspořádali i výstavu o HF v USA. Prezentaci v Akademii věd UK. Několik let jsme radili 350 obcím, které se postupně ocitaly v průzkumných územích na HF. Iniciovali jsme několik dílů na ČT1, pořadu Nedej se. Lobbovali jsme sněmovnu, senát, v Evropském parlamentu. Radili hnutím v Rakousku, Polsku, aktuálně na Slovensku. Publikujeme v oboru. Vydali jsme brožuru o frakování, kde jsme vysvětlili metodu, její impakt a odhalili hlavní lži lobbistů (https://stophf.cz/wp-content/uploads/2013/08/SHALE-GAS-Energy-hope-or-dirty-business.pdf). Účast na Global Frack Down – celosvětový den proti frakování. Zorganizovali jsme v Berouně mezinárodní konferenci proti frakování „Beroun Call to Action 2013“, dorazily antifrakční skupiny ze 17 států. Neaktualizovaný seznam dalších činností zde: (https://stophf.cz/co-jsme-dokazali)

Frack Free World (frackfreeworld.org)

Založeno na Karlštejně v březnu 2013. Na založení se podílely antifrakční skupiny ze 17 států včetně JAR.
Cíl: sjednotit celosvětově antifrakční hnutí. Globální zákaz nekonvenčních metod. Máme cca 7 skupin z několika států jako členy. Zatím se nedaří rozjet, počáteční rozjezd zabrzdily skupiny ze Španělska a Francie. Účast na Global Frack Down – celosvětový den proti frakování. Primárně bychom rádi rozjeli více web s tím, že ze všech zemí, kde je frakovací lobby, bychom prováděli zpravodajství o situaci a radili odpůrcům.

Rodina Matky Země (Mother Earth Family)

Globální hnutí pro evoluci planetárního vědomí lidstva s cílem zajistit udržitelnou ekologickou stopu lidstva. Založeno na Karlštejně v březnu 2013. Zatím spuštěn jen český FB. Na webu se pracuje. Precizuje se logistika, filozofie. Je hotová prezentace o RMZ pro příznivce viz RODINA MATKY ZEMĚ [PPTX]

Facebook

Spolupráce