Výroční zpráva 2018

 1. Dokončení roční práce napsání brožury o Modelu Zdoňov: Zádrž vody v celé ploše povodí – Zdoňovsko, její vydání tiskem se podařilo díky spolupráci a podpoře Maiwaldovy akademie Broumov pana Jana Školníka a paní Šárky Vávrové. Záštita nad MZ: pan prof. Bedřich Moldan, pan prof. Jiří Frýda a europoslanec pan RNDr. Pavel Poc.
 2. Dokončení dvouletého mapování Modelu Zdoňov.
 3. Dokončení grafické části Modelu Zdoňov.
 4. Spolupráce s Hnutím Duha na monitoringu vlků, odběry trusu, mapování tras (pořízení video a foto dokumentace).
 5. Spolupráce na ochraně sokolů v CHKO Broumovskou se Správou CHKO Broumovsko (pořízení video a foto dokumentace).
 6. Úklid Vlčí rokle od odpadků v NPR Adršpašsko-teplické skály pro Správu CHKO Broumovsko.
 7. Úklid 1,5 km toku – dna a břehů řeky Metuje v úseku restaurace Na Mýtě po tunel nad žst. Police nad Metují pro Správu CHKO Broumovsko.
 8. V rámci akce Ukliďme Česko bylo uklizeno několik tun odpadů z prostoru Přírodní rezervace Dubno u České Skalice a jejího okolí.
 9. Sepsání celostátní petice: „Stop pyrotechnice a zákaz jejího prodeje v ČR“.
 10. Realizace desítek přednášek na téma: voda, sucho, sokoli, vlci, klima, Model Zdoňov a jeho replikace.
 11. Navázání spolupráce s Koalicí pro řeky, Koalicí pro krajinu, Asociací soukromého zemědělství ČR, Komisí životního prostředí akademie věd UK aj., Piráty HK, Mluvme spolu HK a Legendou Země.
 12. Množství článků v nejrůznějších periodikách, ČRo, ČT. Namátkou: A2, Flowee, LN. Náš článek o klimatu a jet streamech předběhl The Guardian o 17 dnů.
 13. Dobré ráno na ČT – představení modelu Zdoňov, impakt 350 tis. diváků.
 14. Návrh dvou revitalizací v NPR Adršpašsko-teplické skály pro Správu CHKO Broumovsko – Vlčí rokle a pod Chrámovými stěnami.
 15. Přejmenování spolku na z.s.
 16. Vstup Spolku do České asociace pro odstranění azbestu.
 17. Práce na start-upu Rodiny Matky Země.
 18. Navázání spolupráce s mnoha servery: např. Pro planetu, Platforma pro udržitelný rozvoj apod.
 19. Údržba FB a webu ŽV, RMZ, STOP HF (platba domén, hostingu, editorská činnost).
 20. Započetí mapování Křinic.
 21. Započetí hledání partnerů – lokálních koordinátorů po celé ČR pro replikaci MZ, včetně LČR: Jako jedni z prvních se hlásí: Litomyšl, Legenda Země Táborsko, Liberecko, Křinice, Zámrsk.
 22. Započetí natáčení filmu Vlci na hranici – spolupráce.
 23. Účast na změně legislativy proti suchu v ad hoc sněmovní skupině ASZ a TOP 09.

 

 

Facebook

Spolupráce