Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva Koalice STOP HF 2013

Úvod na vysvětlenou…

Koalice STOP HF, kdo jsme?

Je otevřenou koalicí občanských iniciativ STOP HF (KSHF) složenou z občanů, občanských sdružení, zájmových spolků, obcí a měst. Vznikla 7. 2. 2012 jako reakce veřejnosti na rozhodnutí MŽP ČR, pobočka Hradec Králové, které společnosti Basgas Energia Czech dalo souhlas v následujících pěti letech k provedení průzkumných vrtů v průzkumném území (PÚ) Trutnovsko na území o rozloze 777 km2 (Trutnovsko, Broumovsko, Náchodsko) s padesáti dotčenými obcemi a městy. Počátkem února 2012 vznikly 2 verze petice proti průzkumu a těžbě břidlicového plynu: v regionu vytvořená zástupci místních samospráv a celostátní petice Koalice STOP HF, která k dnešnímu datu čítá 35 134 podpisů. Ihned od začátku nám bylo jasné, že naděje na úspěch bude pouze tehdy, když všechny složky budou spolupracovat. Proto jsme nezůstali u klasického schématu „občanský sektor“ a rozšířili jsme spolupráci i o místní samosprávy a následně o Asociaci krajů.

KSHF je od začátku řízena krizovým štábem, který vytvořil i lokální skupiny kopírující průzkumem ohrožená území ČR. Lokální skupiny vede lokální koordinátor, který podléhá krizovému štábu. Strukturu stát/regiony PÚ respektují i stránky STOP HF, které tak poskytují všem rychlé informace buď o celostátní situaci či dle potřeby o jednotlivých PÚ. Krizový štáb se schází pravidelně jednou týdně, lokální skupiny dle potřeb.

Vývoj KSHF postupoval od únorových dnů roku 2012 velmi rychle. Podařilo se ve velké míře seznámit veřejnost a obce v jednotlivých PÚ s nebezpečím těžby břidlicových plynů. Postupem času do Koalice vstupovaly další neziskové organizace, města i osobnosti veřejného života. To vedlo k vytvoření rozsáhlé základny KSHF. Dnes zastupujeme cca 1 mil. občanů ČR (zahrneme-li podzemní zplyňování uhlí), řadu občanských sdružení, obcí, měst (Hradec Králové, Beroun, Karlštejn, Rožnov pod R., Vysoká n. Labem a další). Spolupracujeme s Asociací krajů, které jsme na jejich jednání seznámili s problematikou HF. Skoro všichni hejtmani naší aktivitě vyjádřili podporu.

Za sebou máme řadu aktivit – petici, veřejné slyšení a návrh zákona, mezinárodní konferenci v Berouně, Koncerty pro živou vodu v Náchodě, Rožnově pod Radhoštěm a Berouně (viz dále), protestní akce.

Vědecká rada Koalice STOP HF

Již od počátku klademe důraz na odbornost a se vznikající Koalicí zároveň vzniká již v samotných počátcích Vědecká rada Koalice STOP HF, která je tvořena nejlepšími odborníky v zemi v dané problematice. Tým předních českých vědců pomáhá a poskytuje odborné poradenství Koalici i starostům a dalším zúčastněným osobám. V roce 2013 došlo k významnému posílení základny vědecké koalice o další významném odborníky.

V současné době vědeckou radu Koalice STOP HF tvoří:

 • Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (sociologie, politologie, environmentalistika),
 • Prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr. (geologie – geochemie, paleontologie, sedimentologie) odborník na geologii Českého krasu, profesor ekologie,
 • RNDr. Ivan Koroš (hydrogeologie, zejména oblast CHOPAV Polická křída),
 • Prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c. (Matematicko-fyzikální fakulta UK, analytická chemie, RNDr. 1958, kandidát chemických věd 1964, docent UK v oboru geochemie 1992, profesor UK v oboru ochrana životního prostředí 1997, Doctor honoris causa v oboru ekologie a životní prostředí, UJEP, 2010, Centrum pro otázky životního prostředí UK),
 • Mgr. Pavel Bokr (paleontologie, geologická informatika – vývoj informačních systémů, databáze, GIS apod, geologické www aplikace, stránky atd.),
 • RNDr. Marcela Stárková (geologie – základní výzkum a mapování permokarbonu podkrkonoší),
 • Ing. Vladimír Kubíček, CSc. (technická fyzikální a analytická chemie),
 • Jiří Kopecký (geologie, speleologie – zaměření na pseudokrasové jevy, odborník na geologii a speleologii Broumovské vrchoviny),
 • Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (geologie, paleontologie, paleogeografie – odborník na geologii Bohemika),
 • Ing. Dalibor Stráský (jaderné inženýrství, teorie a technika jaderných reaktorů),
 • RNDr. Jan Hollan (fyzika, ochrana klimatu).

Vědecká rada Koalice zejména:

 1. Jako první na světě zveřejnila názor, že nelze bez nebezpečí přenést metodu HF z USA na evropský kontinent kvůli výrazně horší geologii.
 2. Jako první na světě spočítala jakou hmotnost má v průměru 0,5 % chemických aditiv pro metodu HF.
 3. Jako jedna z prvních odhalila ekonomický podvod HF lobby a označila břidličnou kauzu za ekonomickou bublinu obřích rozměrů.
 4. Formulovala teze zákona STOP HF a sepsala důvodovou zprávu, která je součástí sněmovně předloženého zákona.
 5. Sestavila prezentace pro jednotlivá průzkumná území pro zlepšení informovanosti občanů, politiků, státní správy a samospráv.
 6. Sestavila prezentaci vysvětlující podstatu metody HF a její nebezpečí.
 7. Vytvořila fotografickou výstavu o dopadech HF na Severní Ameriku s názvem „Zničeno v Americe“.
 8. Sestavila a oponovala publikaci „Břidlicový plyn, Energetická naděje nebo špinavá záležitost?“, kde vysvětlila podstatu metody, geologické aspekty problému a odhalila lživá tvrzení břidličné lobby nejen na území ČR.
 9. Vytvořila odborné, zejména mapové podklady pro rozhodovací procesy ohledně PÚ. Zde jako první v ČR vytvořila klíčový mapový podklad, který usvědčuje Českou geologickou službu z nekompetentnosti a podjatosti. Jde o syntézu vrstev těžařských zájmů a ochrany vod (Rebilance zásob podzemních vod, výzkumný úkol MŽP), ze které je patrný obrovské ohrožení zásob podzemní vody v ČR těžaři.

Podpora Koalice STOP HF významnými osobnostmi

Koalici STOP HF podporují také někteří přední umělci a známé osobnosti veřejného života, jako např.: Zpěvák pan Jaroslav Hutka; herec, zpěvák, textař Jan Vodňanský; divadelní sdružení Queue; senátor Petr Pakosta (nezávislý); paní poslankyně Zdeňka Horníková (ODS); pan senátor Jiří Oberfalzer (ODS); pan Martin Bursík (Liberálně ekologická strana); paní Kateřina Jacques (Liberálně ekologická strana), herec a moderátor Petr Vacek; Prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c. (TOP 09 – kandidát na senátora za Náchodsko); moderátor Michal Jančařík; pan poslanec Michal Hašek, hejtman jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR (ČSSD); pan hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc (ČSSD); pan páter Pavel Světlík, ředitel A Rocha ČR; Václava Domšová, zastupitelka KHK jeho a předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči (kandidátka na senátorku za Náchodsko, ANO 2011); Šimon Pánek,ředitel nadace Člověk v tísni; herec Jiří Lábus; herec Tomáš Hanák (Divadlo sklep); Bc. Hana Nedvědová, starostka Hronova (Patrioti); Štěpán Klásek, biskup Královéhradecké diecéze Církve československé husitské; Prof. Milan Zelený, ekonom (kandidát na prezidenta ČR); hudebník Jiří Pavlica (kapelmajstr skupiny Hradišťan); herec, režisér, scénárista Zdeněk Svěrák; poslanec Evropského parlamentu MUDr. Jiří Maštálka; poslanec Evropského parlamentu RNDr. Pavel Poc; poslanec PS PČR Ing. Antonín Seďa; poslanec PS PČR Ing. Jiří Paroubek; poslanec PS PČR Mgr. Tomáš Úlehla (expert na hodnocení vlivu na životní prostředí – EIA); Doc. Ing. Jiří Oliva Ph.D., býv. místopředseda Poslanecké sněmovny PČR; malíř a grafik Michal Burget; houslista a skladatel Tomáš Mach.

ROK 2013

Mezinárodní konference v Berouně „Beroun Call to Action 2013“

V březnu roku 2013 jsme organizovali mezinárodní konferenci v Berouně. V programu konference se podařilo skloubit odborné besedy, semináře, workshopy, stejně tak jako diskuse zástupců občanské veřejnosti, odborníků a politických představitelů za účasti velmi významných hostů jako např. paní starostky Ing. Šárky Endrlové, pana hejtmana MVDr. Josefa Řiháka, pana poslance EP RNDr. Pavla Poce, pana poslance EP MUDr. Jiřího Maštálka, pana senátora Jiřího Oberfalzera, pana senátora Ing. Petra Pakosty, paní asistentky Thdr. Kateřiny Klasnové, exministra RNDr. Martina Bursíka, Ing. Heleny Králové, CSc, Doc. RNDr. Oldřicha Fatky, CSc. a dalších neméně významných aktivních přednášejících a hostů.

Neméně významnou součástí konference bylo setkání a diskuse nad budoucností společných aktivit se zástupci a členy organizací vystupujících proti technologii hydraulického štěpení z 11 evropských a zemí, z Jižní Afriky a USA. Podporu naší aktivitě poskytl i Robert F. Kennedy jr. Byly kontaktovány australské nevládní skupiny. Na půdě EU to bylo třetí mezinárodní setkání NNO vystupujících proti TZNO.

Setkání bylo nakonec završeno vytvořením globální sítě, jejímž cílem je vytvoření koalice pro dosažení světa bez hydraulického štěpení s názvem „Frack Free World“. Byla rovněž navázána spolupráce se světovými umělci, např. s režisérem filmu Gasland I. a Gasland II. Joshem Foxem.

Součástí akce se stalo i divadelní představení „První hradní frakování“ na státním hradě Karlštejn, které natáčela i ČT. Akci podpořilo pochodem na Karlštejn „V modrém“ (když o něco jde, i voda teče do kopce) cca 500 účastníků.

Aktivity Koalice STOP HF

Díky obrovskému úsilí všech členů koalice se nám podařilo zastavit průzkumná území Berounsko (přes 20 obcí a měst s cca 30 tis obyvateli), později Broumovsko a část Náchodska. PÚ Trutnovsko bylo zastaveno v březnu 2014 (s cca 60 tis. obyvateli, ale bez vody z Broumovska mohl být i navíc 100 tis. Hradec Králové). Valašsko je dosud v běhu (cca 130 měst a obcí přímo v PÚ s cca 230 tis. obyvateli). Letos bylo zastaveno i PÚ Hradecko (178 obcí a měst s cca 300 tis. obyvateli).

Vzhledem k faktu, že naše legislativa není připravena na nebezpečí těžby nekonvečních zdrojů uhlovodíků, stál před námi nelehký úkol předložit nový zákon. Celkem jsme dosud předložili 3 verze zákona STOP HF (v r. 2012 do senátu, v r. 2013 a 2014 další dva do sněmovny). Tomu předcházela velmi náročná jednání s politiky a poslanci napříč politickým spektrem, prakticky s trvalým lobbingem nejen poslanců ale všech politiků, ke kterým jsme se byli schopni dostat.

K tomuto úspěchu vedla velmi náročná cesta, která by nebyla možná bez sjednocení a koordinovaného odporu starostů i občanů, poradenské, právní (hlavní poradce EPS Brno), mediální činnost, práce vědecké rady KSHF s pokrytím celého území ČR. Nedílnou součástí je již dva roky trvající monitoring zahraničního tisku a vědeckých studií o HF a souvisejících tématech (klima, alternativy) s pravidelným zveřejňováním aktualit buď na českém STOP HF, či anglickém FFW.

Z lobbingu vyjímáme:

Otevřený dopis ministrovi Chalupovi s nesouhlasem „k břidlicím“ (2012), vytvoření a realizace celostátní petice (34 000 podpisů a předání petice do sněmovny) – oslovení MŽP, vlády a parlamentu. Dva otevřené dopisy vládě se žádostí o STOP HF. Veřejné slyšení v senátu. Obhájení prezentace o HF v Akademii věd ČR před komisí ŽP Akademie věd i před petičním výborem sněmovny na veřejném slyšení. Jednání s ministrem Podivínským. Jednání se zástupci MPO. Dvojí prezentace problému PÚ Hradecko před zastupiteli města Hradec Králové. Několik relací v ČRo. 20 tiskových zpráv pro všechny novináře v zemi. Účast na festivalu Open Air Trutnov – osvěta. Přednáška o HF a představení výstavy Zničeno v Americe na Valašsku.

Lobbing českých a Slovenských poslanců v EP, Brusel a účast na druhém celoevropském setkání aktivistů proti frakování (ze 17 států EP) v Bruselu (2012), lobbing pokračuje dosud.

Účast na semináři ve sněmovně ohledně návrhu zákona o ústupu od fosilních paliv dle vzoru z GB pod záštitou pana Urbana, Zaorálka a Hnutí Duha.

Účast na semináři v hospodářském výboru „Nerostné suroviny v ČR: co dělat pro jejich budoucí využití“, kde byla konzultována surovinová politika státu i břidličných plynů (kde zazněla lobbistická přednáška pana Mgr. Leo Eisnera PhDr. z Akademie věd). Zde navrženo předsedovi HV panu Urbanovi a dalším klíčovým účastníkům (řediteli ČGS Venerovi i zástupcům Akademie věd) sestavení parlamentní komise s externími odborníky ohledně zjištění dopadů metody na USA a zvážení možnosti bezpečného přenosu technologie na území ČR.

Stížnost na ČGS ohledně střetu zájmů u paní Vlastimily Dvořákové.

Aktivity regionální

Průzkumné území Hradecko (Rychnovsko, Pardubicko, Ústeckoorlicko, Chrudimsko, Svitavsko (2013 – 2014)

 • Poradenská činnost a přímé zastupování některých obcí ve správním řízení ohledně stanovení průzkumného území Hradecko, „Kuchařka“ č. 1 a seznámení hradeckého zastupitelstva s problematikou v PÚ Hradecko – Pardubicko,
 • Seminář dne 6.6. 2013 pro 10 starostů z Klubu starostů Polabí z okolí Vysoká n. Labem o PÚ Hradecko za účasti TV Prima,
 • Účast na hydrogeologické přednášce ČGS v Poličce,
 • Poradenská činnost pro Měšťanský pivovar Polička,
 • „Kuchařka“ č. II k rozkladu firmy SouthOil,
 • Setkání se starosty: Vysoké Mýto, kulturní dům, 28.8.2013 (cca 30 starostů Vysokomýtského regionu),
 • Zastavení PÚ Hradecko – leden 2014.

Průzkumné území Valašsko (cca 230 tis. obyvatel v cca 130 městech a obcích)

 • Poradenská činnost v r. 2012, 2013, 2014,
 • Jednání se Spolkem obcí a měst na ochranu Beskydska, který později vstoupil do KSHF,
 • Zhotovení „Kuchařky“ č. I (2012),
 • „Kuchařka“ č. II – analýza doplnění spisu Cuadrilla Resources Morava a jeho oponentury se zaměřením na snadnou využitelnost materiálu pro obce.

Celostátní informační kampaň

 • Koordinace celostátní informační kampaně – osvětová činnost s cílem ochránit všechna PÚ (rozšířeno i na podzemí zplyňování uhlí, ke kterému se používá i frakování) zajišťoval jednak štáb Koalice, jednak desítky občasných pomocníků a v regionech zejména lokální skupiny.
 • Setkání se starosty: Vysoké Mýto, kulturní dům, 28.8.2013 (cca 30 starostů Vysokomýtského regionu).
 • KSHF iniciovala natočení 3 dílů pořadu „Nedej se“, včetně námětů na scénář. První díl dosáhl historicky největší sledovanosti za 20 let pořadu – 20 tis. webových shlédnutí. KSHF se také významně podílela na záchraně pořadu, kdy byl odeslán otevřený dopis na vedení ČT s protestem proti zrušení. Spolupráce s Českou televizí, redakcí Nedej se, vedla také k natočení historicky prvního dílu Občanských novin v rámci Nedej se (březen 2014).
 • Tvorba a údržba webu STOP HF a FB STOP HF, zjišťování informací – monitorujeme hlavní servery zejména USA, GB, Německa, Polska, Austrálie a vytvořili jsme tak nejrozsáhlejší a nejobjektivnější databázi aktualit a vědeckých zpráv v ČR, která je aktualizována každý den; (máme zprávy, že Česká geologická služba musí denně hlídat náš web).
 • Prezentace problému pro širokou veřejnost: Velká Výzva, proslov na hlavním pódiu s moderátorem Vackem (Praha, Letná), festival Open Air, výstup na hlavním podiu (Trutnov), dvě informační demonstrace (Náchod, Trutnov), pochod v modrém na Karlštejn na ochranu Berounska, J. Malík spolu s náměstkem ministra MŽP panem Tesařem, debata pro Zelený kruh o břidlicích (Praha, Vinohrady), hlavní hosté pořadu ČRo s panem Veselovským z Náchoda, dva koncerty s Hradišťanem proti frakování v Náchodě a Rožnově p. Radhoštěm aj.
 • Publikování brožury: „Břidlicový plyn, energetická naděje nebo špinavá záležitost?“ včetně vyhotovení anglické verze.
 • Jako jediní zástupci nevládního sektoru jsme se účastnili panelové diskuse o břidličných plynech na Masarykově univerzitě Brno (Politologický ústav) pod patronací pana europoslance RNDr. Pavla Poce.
 • Zhotovení foto výstavy: „Zničeno v Severní Americe“, o dopadech metody. Vystaveno ve sněmovně, na Valašsku, při našich koncertech (viz níže), Masarykova univerzita Brno, natočeno jako podklad do jednoho z dílů Nedej se.
 • Hudební performance v Náchodě, v Rožnově pod Radhoštěm a v Berouně s významnými hudebníky České republiky (Hradišťan, Machálková, Zelenková, Marta a Rapustin Band, Dětské pěvecké a hudební kroužky, apod.).

Aktivity s mezinárodním přesahem

 • Mimo naši republiku byla a je nadále je poskytována poradenská činnost pro antifrakční hnutí v Rakousku, Polsku, Rumunsku, Ukrajině. Máme zkontaktováno kolem 120 antifrakčních skupin z celého světa.
 • Představili jsme v české premiéře film Joshe Foxe, Gasland II, Praha 17.9.2013. Fox poskytl interwiev pro ČT.
 • Návštěva jižní Moravy a Rakouska – protest vládě dolního Rakouska proti šikmým vrtům v blízkosti hranice s Moravou, vyhotovení zprávy o průzkumu OMV v Rakousku a MND na Jižní Moravě a prostřednictvím pana europoslance Poce interpelace na EK.
 • Podpora Polského protestu (Žurawlow, východní Polsko) proti nelegálnímu postupu firmy Chevron. Zde jsme se účastnili jako první delegace jiného státu, jednalo se o 3 denní návštěvu regionu. Odprezentovali jsme pro polské přátele podstatu metody, poskytli právní poradu, natočili filmový dokument, který jsme poskytli ČT. Na webech a FB FFW a STOP HF jsme upozornili na tento problém a žádali prostřednictvím polského velvyslanectví v Praze o vysvětlení porušování polské legislativy a lidských práv ze strany Chevronu. Prostřednictvím pana europoslance Poce jsme kauzu předali EK interpelaci na Evropskou komisi. Na blokádě jsme zanechali českou vlajku a vlajku STOP HF.
 • Přednáška o BP v Budapešti pro mezinárodní setkání mladých ochránců přírody z celé Evropy.
 • Podání interpelace na provádění šikmých vrtů pod Moravu prostřednictvím rakouské firmy OMV. Na základě toho OMV zde ukončila činnost.
 • Otevřený dopis Rumunské vládě s výzvou zastavení frakování v Rumunsku.

Zpracoval Jiří Malík, leden – únor 2014

Facebook

Spolupráce