PF 2019

Děkujme všem příznivcům, spolupracovníkům, sympatizantům. Všem, kteří pomáhají přírodě i lidem, všem lidem dobré vůle. Ať je již ten příští rok bodem zlomu ve vývoji lidstva k lepším časům s méně bolestí, méně utrpením a s více láskou. Nechť opustíme staré...