Odstavená ramena Labe

Revitalizace odstaveného Labe Hrozná. Cílem je zachovat biotop vzácných druhů zejména brouků vázaných na mrtvé dřevo v lokalitě pomocí odbahnění sedimentů ve stávajících tůních s tvorbou nových tůní a vytvořením nových biotopů pro plazy a obojživelníky.

Ortofotomapa tůně u Hrobic. Je dobře patrné, že nátok do ramene byl v minulosti zasypán a jeho plocha použita pro zemědělství. Stejné to je i u ostatních dvou (Hrozná, Plánička).

Ortofotomapa tůně u Hrobic. Je dobře patrné, že nátok do ramene byl v minulosti zasypán a jeho plocha použita pro zemědělství. Stejné to je i u ostatních dvou (Hrozná, Plánička).

Vzorový příčný řez z projektové dokumentace k ohlášení stavby a k udělení souhlasu se zásahem do Přírodní památky Hrozná. Investor: o.s. Živá voda. Zpracovatel dokumentace: ŠINDLAR s.r.o.

Vzorový příčný řez z projektové dokumentace k ohlášení stavby a k udělení souhlasu se zásahem do Přírodní památky Hrozná. Investor: o.s. Živá voda. Zpracovatel dokumentace: ŠINDLAR s.r.o.

Situace odstaveného ramene Hrozná. Stav vody na jaře 2010 (modrá přerušovaná čára). Nová litorální pásma a tůně (modrá barva). Zpracování projektu Ing. Tereza Hartvichová, ŠINDLAR s.r.o.

Situace odstaveného ramene Hrozná. Stav vody na jaře 2010 (modrá přerušovaná čára). Nová litorální pásma a tůně (modrá barva). Zpracování projektu Ing. Tereza Hartvichová, ŠINDLAR s.r.o.

Hlavní tůň v Hrozné. Foto J. Malík, 2010

Hlavní tůň v Hrozné. Foto J. Malík, 2010

Zazemněná část Hrozné mezi tokem a hlavní tůní. Příliš mnoho živin z toku při povodni umožňuje rozvoj kopřiv a na části pozemků jsou i invazivní druhy. Plánovaná revitalizace má řešit i tento problém - následnou péčí s potlačením nežádoucích rostlinných druhů. Foto J. Malík, 2010

Zazemněná část Hrozné mezi tokem a hlavní tůní. Příliš mnoho živin z toku při povodni umožňuje rozvoj kopřiv a na části pozemků jsou i invazivní druhy. Plánovaná revitalizace má řešit i tento problém – následnou péčí s potlačením nežádoucích rostlinných druhů. Foto J. Malík, 2010

Facebook

Spolupráce