Společně proti suchu a povodním

Projekt „Společně proti suchu a povodním“ (reg. č. 3201400065) je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program CZ-ENVIRONMENT.

Cílem projektu je poskytnout široké veřejnosti informace o příčinách a projevech změny klimatu, možnostech jejich zmírňování a adaptace na klimatickou změnu.

V návaznosti na to pak předat aktivním občanům a zástupcům samospráv systémové, praktické nástroje pro iniciaci projektů obnovy krajiny přímo v lokalitách jejich zájmu/bydliště.

Díky populárně naučnému krátkému filmu, publikacím, školením, přednáškám, článkům, sociálním sítím a účasti v místních skupinách získá široká i aktivní veřejnost informace a návody, jak se do řešení aktivně zapojit.

Cílové skupiny jsou: široká veřejnost, aktivní občané, zástupci samospráv a státní správy, regionální politická reprezentace, ale i zástupci profesních skupin – do školení budou externě zapojeni vodohospodáři, krajinný inženýr, krajinná architektka a další odborníci.

Podle zkušeností z předchozích projektů je právě propojení profesionálů v oboru a aktivní veřejnosti velkým přínosem pro obě strany a na mnoha místech ČR vzniká na základě této spolupráce řada konkrétních návrhů nebo realizací opatření k zádrži vody v krajině. O pokračování školení je velký zájem.

Broumovský klášter, školení lokálních koordinátorů

Facebook

Spolupráce