Společně proti suchu a povodním

Projekt „Společně proti suchu a povodním“ (reg. č. 3201400065) je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program CZ-ENVIRONMENT.

Cílem projektu je poskytnout široké veřejnosti informace o příčinách a projevech změny klimatu, možnostech jejich zmírňování a adaptace na klimatickou změnu.

V návaznosti na to pak předat aktivním občanům a zástupcům samospráv systémové, praktické nástroje pro iniciaci projektů obnovy krajiny přímo v lokalitách jejich zájmu/bydliště.

Díky populárně naučnému krátkému filmu, publikacím, školením, přednáškám, článkům, sociálním sítím a účasti v místních skupinách získá široká i aktivní veřejnost informace a návody, jak se do řešení aktivně zapojit.

Cílové skupiny jsou: široká veřejnost, aktivní občané, zástupci samospráv a státní správy, regionální politická reprezentace, ale i zástupci profesních skupin – do školení budou externě zapojeni vodohospodáři, krajinný inženýr, krajinná architektka a další odborníci.

Podle zkušeností z předchozích projektů je právě propojení profesionálů v oboru a aktivní veřejnosti velkým přínosem pro obě strany a na mnoha místech ČR vzniká na základě této spolupráce řada konkrétních návrhů nebo realizací opatření k zádrži vody v krajině. O pokračování školení je velký zájem.

Broumovský klášter, školení lokálních koordinátorů

Cenu Josefa Vavrouška 2021 v kategorii Výjimečný počin obdržel předseda spolku Živá voda, pan Jiří Malík, za Model Živá krajina. Tento projekt přináší koncepční řešení, jak navrátit krajině její schopnost zadržovat vodu a odolávat erozi. Jedná se o adaptaci krajiny na klimatickou změnu s cílem zvýšit biodiverzitu, snížit erozi a ztrátu úrodnosti půdy, omezit rizika povodní – to vše se zapojením aktivních občanů. Po zaškolení jsou tzv. lokální koordinátoři schopni rozeznat příčiny špatné funkce krajiny, navrhnout řešení a často i reálně měnit stav krajiny ve svém okolí díky realizacím těchto návrhů.

Veřejnosti je tak umožněno stát se poprvé nositelem systémové změny, (které dosud nebyl schopen ani stát). Živá krajina umožňuje spolupráci všech zainteresovaných stran řešících problematiku krajiny – samospráv, zemědělců, vlastníků půdy i lidí, kteří v ní žijí.

Facebook

Spolupráce