Naše cíle

Jménem poškozené krajiny a pro napravení vodního režimu v krajině, což se dotýká každého z nás, prosíme o vaši finanční spoluúčast  na náš projekt Model Zdoňov, který by měl sehrát klíčovou roli při adaptaci ČR na klimatickou změnu, omezení sucha v ČR a zádrž vody v celých plochách povodí na území naší země.

Finance použijeme na investiční činnost, územní a stavební povolení jednotlivých akcí a následně i vlastní financování projektů do zádrže vody v krajině včetně výuky našeho modelu Zdoňov pro všechny regiony, které ho budou moct použít. Návod, vlastní projekt nápravy krajiny i brožuru je možné šířit zdarma.

Souběžně s tím pamatujeme i na to, aby naše projekty pomáhaly přírodě nejen zvýšením obsahu vody v řekách, nových tůních, rybnících či pramenech a mokřadech, ale i v půdních vrstvách niv, který bývaly významnou zásobárnou vod a pomáhaly dotovat vodnost toku přes suché měsíce, ale i zvýšením přírodní rozmanitosti tvorbou nových biotopů a výsadbami nové zeleně.

Zádrž vody tak pomůže i zvýšení akumulace podzemní vody, kdy naše studny začínají vysychat.

Facebook

Spolupráce