Roundup spojován s autismem a rakovinou…

Úvodník: Roundup a autismus či rakovina? Mimořádně důležité téma. A to nejen proto, že 60 % Čechů má již glyfosát v moči. Chemie ze zemědělství a průmyslu ničí život, ničí vodu. Je alarmující, jak korporace chrlí novou a novou chemii. Než se podaří prokázat její...

Revitalizace mokřadu Zdoňov

Dnes je světový den mokřadů. Právě jeden jako spolek Živá voda opravujeme – den šestý. Už jsme na to tři, občas. Napouštění první tůňky. Pat a Mat aneb Sysifové všedních dnů… Čekáme, zda se Zdoňovští probudí. Zatím zde pracují více přespolní 🙂 Poku se...