Roundup spojován s autismem a rakovinou…

23. února 2016 | 0 komentářů

Pozvánka na konferenci v Bruselu

Pozvánka na konferenci v Bruselu

Úvodník: Roundup a autismus či rakovina? Mimořádně důležité téma. A to nejen proto, že 60 % Čechů má již glyfosát v moči. Chemie ze zemědělství a průmyslu ničí život, ničí vodu. Je alarmující, jak korporace chrlí novou a novou chemii. Než se podaří prokázat její škodlivost, trvá to desetiletí a korporace bohatnou a tím ale i ničí planetu ve velkém. A nejenže nikdo neví, zda jsou nové látky uváděné na trh bezpečné. Už vůbešc nikdo neví, jaké účinky mají chemické koktejly po jejich smíšení. Doba jedová nás tak přinutí radikálně přehodnotit současný benevolentní přístup nebo vyhyneme.

———————–

Europoslanec Poc, po úspěšném boji za záchranu včel v EU a pomoci s prosazováním odmítnutí nekonvenčních metod průzkumu a těžby uhlovodíků (břidlicový plyn aj.) nyní přichází s přelomovou aktivitou. Na půdě EP bude prvně v historii prezentována studie o korelaci mezi používáním glyphosátu a výskytem velké řady nových chorob včetně autismu a rakoviny v USA.

GLYFOSÁT: ANO či NE?
Glyfosát je v současnosti nejpoužívanějším herbicidem na světě. Přípravky obsahující tuto účinnou látku jsou v Evropě nejčastěji využívané v zemědělství, lesnictví, v rámci úprav parků, na veřejných prostranstvích i soukromých zahradách. Glyfosát je rovněž stěžejní pro produkci geneticky modifikovaných plodin, které jsou vůči němu odolné. V posledních letech byla publikována řada vědeckých studií, které zpochybňují bezpečnost používání glyfosátu. Výzkumy rovněž prokazují, že v souvislosti se zvyšujícím se používáním glyfosátu rostou i zdravotní rizika.

V roce 2015 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s členskými státy EU dokončily reevaluaci glyfosátu. Zpráva dochází k závěru, že je nepravděpodobné, že by glyfosát představoval karcinogenní riziko pro člověka. Ve stejné době byl ale glyfosát klasifikován Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace (WHO) jako „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“. I další organizace a vědci mají své pochybnosti o této chemické látce. Evropská komise musí nicméně do června 2016 rozhodnout, zda má či nemá glyfosát zůstat na EU seznamu schválených účinných látek.

Europoslanec Pavel Poc před tímto rozhodujícím krokem pořádá Konferenci, které se zúčastní zástupci Evropské komise, EFSA i IARC. Očekává se konfrontace názorů ohledně posouzení bezpečnosti glyfosátu a jeho dopadu na lidský organismus. Konference se dále zúčastní zástupci členských států a neziskových organizací, které užívání glyfosátu jak obhajují tak odmítají. Dále budou přítomni vědci, kteří představí v Evropě doposud nepříliš známé studie dopadů užívání glyfosátu na lidské zdraví.

„Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health in the United States of America“
https://goo.gl/1uB7Ji

Dále bude představena odborná studie o účincích glyfosátu na buněčné úrovni:

„Glyphosate´s Suppresion on Cytochome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbione: Pathways to Modern Diseases“
https://goo.gl/F1OlUU

Další studie se budou zabývat dopady glyfosátu na zvířata:
“About negative effects of glyphosate on animal health and the neutralizing effects of humic acids ”

https://goo.gl/26vl6q

https://goo.gl/ocbjRD

a pozvánka na webu pana poslance Poce:

https://www.pavelpoc.cz/node/457

 

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook

Spolupráce