Broumovský klášter svědkem přelomového setkání

1. července 2020 | 0 komentářů

Od 25. do 28. 6. proběhla první vlna školení pro 30 lokálních koordinátorů, kteří budou replikovat náš model Živá krajina na další místa v ČR.

Motto: „Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“ Antoine de Saint-Exupéry

V našich srdcích je touha po nápravě krajiny, zádrž vody, živá půda, zdravé potraviny a zdravá půda, stabilní lesy…

V nádherném prostředí Broumovského kláštera jsme díky panu Školníkovi a Šárce Vávrové z Maiwaldovy akademie mohli strávit několik nabitých dnů v rámci projektu Společně proti suchu financovaného Open Society Fund, programem Active Citizens Fund a spolkem Živá voda. Dalšími spolupořádajícími jsou Beleco a Onsendo.club.

Především bychom se chtěli omluvit za zdržení termínu školení. Nezpůsobila to jen pandemie. Školení jsme totiž plánovali už na jaro s tím, že nám MŽP navrhlo jeho financování z dotačního titulu pro eko výchovu od SFŽP. Bohužel to nedopadlo, a falešné naděje nás tak zdržely o půl roku. Proč jsme neuspěli? Hodnotitelé ze SFŽP nám sdělili, že jsme málo inovativní. Je s podivem, že to byla právě inovace, která nás vynesla do 6 nejlepších míst na světe ve Stockholm Water Price 2020 či na první místo v kategorii Nápad od E.ON Energy Globe pro ČR.

Konečně jsme tedy mohli uvítat účastníky unikátního intenzivního kurzu. Sešla se skupina úžasných lidí z celé ČR, včetně řady expertů z různých oborů, dokonce přijel jeden pan starosta. Večer u ohně v mystické klášterní zahradě jsme zjistili, že několik lidí hraje skvěle na kytaru a krásně zpívá. Neuvěřitelné okamžiky, kdy řada z nás byla dojatá, kolik dobrých lidí ještě žije…

Proběhly prezentace z klimatologie, hydrologie, geologie, kartografie, ekologie, pedologie, o replikaci našeho modelu a byla představena kuchařka, jak mapovat a navrhnout opatření v krajině pro zádrž vody a adaptaci krajiny na klima pomocí Krajinného plánu ČR.

Účastníkům byl představen Metodický pokyn č. 2 k programu QGIS a vysvětleno know-how modelu Živá krajina.

Celé 3 dny se nesly v láskyplné atmosféře. I proto se vyrýsoval jeden tým, jedno téma, jeden cíl. Napravit krajinu naší drahé vlasti. Už nečekat, že to za nás někdo udělá. Naši domovinu si musíme opravovat začít sami. A stát, politiky i vlastníky přesvědčit, aby nám pomohli, že je zcela nezbytné začít táhnout za jeden provaz.

V sobotu jsem se vypravili i do terénu, slovutných Křinic, kde jsme si ukázali některé palčivé problémy – erozi, meliorace, narovnané toky. Navštívili jsme i soustavu Křinických rybníků. V polích bylo již vedro, kolem rybníků bylo příjemně.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem organizátorům, ale hlavně novým lokálním koordinátorům. Za jejich čas a vůli řešit to nejdůležitější – vodu v krajině.

Foto: Marek Jehlička

Foto na Kočičím potoce. V levé části jsou vidět linie melioračních hlavníků.

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook

Spolupráce