Máte slovo na ČT: 18. 6. 2020 – pokus najít řešení sucha a shodu asi z podstaty pořadu ani vyjít nemohl

20. června 2020 | 0 komentářů

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/220411030520024

Není až tak s podivem, že diskuzní pořad založený na konfliktu nedojde většinou nějaké rozumné výměny názorů. Přesto jsem rád, že jsem mohl přijet, neboť jsem se poučil, že ze slušností se daleko s některými lidmi dojít nedá a vyslechl několik dobrých komentářů (Farský, Jánský, Kárníková, paní starostka z publika).

Hodina často zbytečných detailů a honění příliš mnoha zajíců najednou by se dala shrnout do těch přínosných, protože pravdivých sdělení: administrace dotací nejen ze strany MŽP je příliš složitá. Stát nedělá dost pro řešení sucha ani nápravy půdy. Přehrady neřeší sucho. Abychom mohli řešit sucho, je nutné mít komplexní (krajinný) plán ČR. MŽP dělá málo pro krajinu a zádrž vody – dosavadní rychlost na potřebnou obnovu krajiny je 1200 let současným tempem opatření v krajině ze strany MŽP. MŽP v r. 2019 například podpořilo pouze 19 km nápravy toků (z mnoha desítek tisíc km potřebných), a 100 tůní či mokřadů a rybníků opět z desítek tisíc potřebných.

Zaznělo také mnoho nepravdivých argumentů, které jsou zčásti opakem výše uvedených. Vypíchl bych ty nejvíc lživé či mylné a reagoval na ně zde, když mi nebylo uděleno slovo:

Výjimečně začnu u mé osoby: není pravdou, že nedotahuji věci do konce – rád bych i touto cestou pana ministra Brabce upozornil, že modely Zdoňov a Křinice jsou (celkem na neskutečných 40 km2) do fáze studie proveditelnosti kompletně hotové, a že nám MŽP slíbilo financovat projekt na model Zdoňov a bez uvedení důvodu to poté zrušilo, čímž jim muselo být jasné, že miliony na projekt jen tak neseženeme.  Navíc je dokonce zřejmé, že tvorbou obou pilotních modelů a vynálezem know-how jejich replikace spolek Živá voda udělal mnohem lepší práci v této oblasti, než celý stát dohromady, natož MŽP.

Dále z úst pana generálního ředitele Povodí Vltavy Kubaly zaznělo, že přehrady jsou dobrý kohoutek, narozdíl od tůně. Je to tak silně zjednodušené, že se jedná de facto o manipulativní výrok, jakkoli věřím, že pan Kubala to myslí dobře! Tůně, pokud je vezmeme jako symbol přírodě blízké úpravy a celoplošné nápravy krajiny, právě zajistí, aby přehrady stávající, možná, dá-li klimatická změna, mohly kohoutkem zůstat a naopak umožní vrátit vodu i do studní, což přehrady neumí. Takže jestli je něco skutečný kohoutek – je to lesní a zemědělská krajina.

A konečně pan profesor Bohumír Jánský se zmýlil v tom, že náš model nelze uplatnit na jiná území, což jsme si v zákulisí rychle vysvětlili, ale že je to právě jeho největší devizou.

PS: Označení snílka od pana ministra Brabce klidně přijímám, rád se po bok snílků typu Elona Muska třeba jednou zařadím.

Jak vidno, pan ministr Brabec učinil svůj výrok o mně cíleně a šikovně, lidé pochopili, i když to není pravda, že (cituji z webu ČT24): „Jiří Malík – ekolog, předseda spolu Živá voda, mě pobavil. Z diskuse vyplynulo, že nebyl schopen při zajištěných dotacích uskutečnit v součinnosti s MŽP ani jeden konkrétní projekt, ale tvrdí, že má projekt, kterým předělá veškerou naši krajinu.“

Ad případné pokračování rozehrané partie:

Pana ministra Brabce jsem v zákulisí požádal o dodržení slibu a podpory pilotního projektu Modelu Zdoňov, v mailu jsem ho dnes požádal o omluvu za výše uvedené nepodložené a nepravdivé tvrzení. S panem generálním ředitelem Kubalou jsme se dohodli po ukončení pořadu na schůzce a pan profesor Jánský mne pozval na fakultu, což jsem rád přijal.

Paní Jílkové a panu dramaturgovi Smržovi z ČT jsem napsal, že navrhuji další díl o krajině, adaptaci ČR i na klima a jak zadržet vodu.

 

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook

Spolupráce