Model Zdoňov vyhrál 11. ročník soutěže E.ON Energy Globe v kategorii Nápad

14. září 2019 | 0 komentářů

Web E.ONu o soutěži sděluje: „Cílem soutěže E.ON Energy Globe je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie. Jejím prostřednictvím se snažíme zviditelnit takové projekty, které si zaslouží publicitu za svůj inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí a mohou tak sloužit jako inspirace pro ostatní.“ httpss://www.energyglobe.cz/

Máme velkou radost, že expertní komise této soutěže rozpoznala kvalitu a velký potenciál naší inovace ohledně nápravy české krajiny a možnosti systémově řešit zádrž vody v celé ploše povodí v celé ČR. A nejen za to patří od nás velké poděkování i všem organizátorům soutěže a jejím podporovatelům.

Poděkovat bych touto cestou chtěl všem, kdo se na Modelu Zdoňov podíleli: na mapování v terénu, při zpracování studie proveditelnosti, firmě Patagonia, která projekt podpořila v počátcích a hlavně Maiwaldově akademii při klášteře v Broumově, která nám pomohla s brožurou o Modelu Zdoňov, jak publikačně, tak finančně.

Rovněž děkujeme občanům Zdoňova i zastupitelům města Teplic nad Metují za dosavadní příznivé přijetí a podporu projektu.

V neposlední řadě děkujeme Lesům České republiky, jejich vodařské sekci, která se ujala realizace revitalizace části území na Bučnickém potoce a nastolila s naším spolkem Živá voda na Modelu Zdoňov dobrou spolupráci.

Jelikož Model Zdoňov nespočívá jen v nápravě krajiny na místě samém, ale i možnosti šíření tohoto know-how na jiná území (říkáme tomu replikace), děkujeme dále za spolupráci na národní úrovni spolku LEGEND OF EARTH a všem 40 lokálním koordinátorům z celé ČR, kteří se k replikaci dosud připojili. K dnešnímu dni máme díky jim k replikaci připraveno již celkem cca 2400 km2 – viz mapa níže.

Naším cílem je zmapovat a navrhnout renovaci krajiny v celé ČR/EU zhotovením Krajinného plánu ČR jako vzoru pro EU. Jeho realizace by mohla navrátit do ČR/EU malý oběh vody a umožnit dobrou adaptaci ČR/EU na klimatickou změnu.

PS: Minulý týden jsme dodělali dalších 18 km2 pro Maiwaldovu akademii Broumov a obec Křinice.

Mapa ČR s vyznačením území připravených k replikaci

 

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook

Spolupráce