Návrat vody – Nedej se, ČT 2: Živá krajina modelů Zdoňov a Křinice

24. února 2020 | 0 komentářů

Štáb ČT 2, Nedej se při natáčení scén k zmíněnému dílu v Broumovském klášteře.

Vážení a milí,

děkujeme všem, co se podílí na našem nápadu, jak adaptovat ČR a EU na klimatickou změnu.

Oživení krajiny a návrat vody (zvýšení retence a akumulace) v ploše povodí, je totiž klíčem k mnoha zdánlivě nesouvisejícím a klíčovým problémům – kůrovci, utužené a mrtvé půdě a její erozi, poklesu biodiverzity, ubývání pitné vody a její kvality, přemnožení hrabošů atd.

Nemalou mírou pomáhají tím, že šíří naše myšlenky a know-how, i média. Od A2, přes Lidové noviny, TV Seznam a v neposlední řadě i ČT a Český rozhlas, Rádio Wave a další.

Přes naše skoro dvouleté úsilí, kdy oslovujeme stát a politiky, se je, až na výjimky, nedaří přimět k tomu, aby se začala adaptace na klima řešit systémově. Stát sice zlepšuje některé parametry pro obnovu krajiny, ale celkový postup je jako chaotické sypání máku po ČR.

K vzácným výjimkám patří, který se naopak snaží pomoci se systémovým řešením: Stálá senátní komise voda sucho (ctění senátoři: Burian, Orel, Seitlová), Ministerstvo místního rozvoje, odbor Odbor regionální politiky, oddělení rozvoje venkova a pražské zastoupení OSN v ČR. Příkladnou podporu máme zatím u centrální MAS ČR, která slíbila pomoc při grantování realizace projektů. Dále náš těší podpora a výborná spolupráce s Asociací soukromého zemědělství a některými jednotlivými politiky: Radek Holomíček z Pirátů, europoslanec KDU Tomáš Zdechovský, který se pokouší „propsat“ naše know-how v EU do Společné zemědělské politiky. Problém se začíná dále zabývat i Výbor pro krajinu vodu a biodiverzitu při MŽP ČR. Všem zmíněným i dalším, kteří nás podporují, moc děkujeme.

Zejména nás těší vynikající morální podpora našeho snažení i pochopení zdola, z regionů: od mnoha starostů, desítek a stovek občanů, regionálních partnerů, kteří jeví ochotu pomoci. Lidé si již začínají uvědomovat, že sucho je mnohem vážnější problém, než jsme si mysleli, který nepůjde řešit propojením vodovodů, prohloubením vrtů ani stavbou nových přehrad, ale jen a pouze obnovením retence celé krajiny jako houby.

Zdá se, abychom uspěli na státní úrovni, budeme projekt muset tlačit více zdola a po soukromé linii – dobrovolnictvím, pomocí nevládek, vedením regionů a financováním pomocí probouzejícího se soukromého sektoru, který si začíná uvědomovat, že podporou konkrétních projektů mohou pomoci renovovat krajinu více, než nyní stát.

Aktuální stav našich aktivit s Živou krajinou (což je nový završující název pro naše know-how i aktivity) (s výjimkou pokračování mnoha přednášek, konzultací, lobbingu):

Spolu s Beleco, z.s. jsme podali projekt do Active Citizens Fund ČR na financování celkem šestidenního školení pro desítky budoucích koordinátorů Živé krajiny (máme jich pro první vlnu zaregistrovaných už více než 50 z celé ČR s pokrytím 2500 km2). Součástí projektu je i mentoring koordinátorů v následujícím roce a půl jejich práce, doladění metodiky a další hotové studie proveditelnosti. Netrpělivě čekáme na vyhlášení výsledků, zda dostaneme finance. Pokud ne, jsme rozhodnutí, že školení proběhne i bez dotace, ale pak bychom si my i naši budoucí koordinátoři museli hradit všechny náklady sami, ale hlavně – všechny další naplánované aktivity bychom museli radikálně ořezat. Úkolem tohoto projektu bude jednak naučit koordinátory vlastní mapování, práci se všemi podklady a návrhy opatření, ale náš další partner – Legend of Earth jim předá zkušenosti mj. v tom, jak komunikovat se státní správou a obcemi, aby se odhodlali začít i na svém území.

Právě nyní připravujeme společně s Beleco, Agenturou pro rozvoj Broumovska a Klášterem Broumov – Vzdělávací a kulturní centrum žádost do výzvy „Oslo“ z Norských fondů: Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu na zpracování 2 adaptačních strategií na povodí Dunajky a Stěnavy v CHKO Broumovsko. Tím bychom měli vymapováno a na případnou realizaci opatření připraveno o dalších cca 50 km2 víc. S Norskými fondy je to ale trochu problém, celá oblast podpory týkající se změny klimatu je ušitá především na opatření v intravilánu měst a obcí a bojíme se, jestli s projektem ve volné krajině vůbec uspějeme.

No a v plánu máme velký projekt – v rámci kterého by se připravovala další modelová území a zároveň za spolupráce vlastníků a obcí by se ve větší míře realizovala už námi a koordinátory navržená opatření …. tady jsou ale možnosti financování zatím ve hvězdách, jak bude nadále fungovat OPŽP MŽP ČR, které navíc, jak to vypadá, chystá na příští programovací období absurdní krok: vypustit nevládky z možností dotovat jejich práci na adaptaci krajiny a zádrži vody.

Tůně Libná 2019, díky Tome!

Dál chystáme výsadby, kopání tůní – již s bagříkem, další přednášky, začínáme mapovat Heřmánkovice zde u nás na Broumovsku, pokoušíme se rozjet spolupráci s vodou s městem Brno, Žďárem nad Sázavou a udělat Model Bílé Karpaty, kde se pokusíme založit pobočku.

K našemu dílu Nedej se. Děkujeme moc štábu ČT Nedej se pod vedením nestora investigativní ekologické tvorby v ČR pana Pavla Bezoušky, který půl roku natáčel aktivity Živé vody, Maiwaldovy akademie a dalších spolupracovníků. Pan režisérovi Tomáši Kratochvílovi se podle nás podařil husarský kousek, vysvětlit složitou problematiku vysušování krajiny a její genezi včetně toho, jak z toho pomocí našeho modelu ven.

Mějte se krásně a pomozte nám prosím toto šířit a velice oceníme i jakoukoli finanční pomoc. Abyste rozuměli naší prosbě – to všechno, co jsme dosud udělali během posledních 3 let, jsme většinou odpracovali zadarmo a od státu jsme, přes sliby, nedostali ani korunu.

ČT Nedej se našem know-how a odvodnění krajině.

httpss://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248420014-navrat-vody/

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook

Spolupráce