O povodních a suchu

15. června 2020 | 0 komentářů

ČT24, 21:00, 14. 6. 2020, od minuty 49:26.

Redakce ČT se obrátila na Jiřího Malíka, aby z pohledu ekologa přes Skype shrnul problematiku aktuálních povodní z přívalových dešťů současných extrémních bouřek.

Revitalizace v údolní nivě, Model Zdoňov. Zatravněná údolnice, obnovené meandry vzniklé zasypáním uměle napřímeného, zahloubeného a betonovými žlabovkami ve dně opevněného toku. Doplněno soustavou průtočných i obtočných tůní. Taková krajina zpomaluje nástup povodňové vlny. Přesto je nutné nemít jen takto minimálně napravená údolí a toky, ale i zvýšit drsnost zemědělské krajiny v polích (meze, svejly, mezní pásy, stromy, keře, průlehy a obnova původní schopnosti půdy vsakovat vodu). Jen tak obnovíme retenci krajiny. Řešení budoucnosti ČR leží v ploše krajiny, ne v bodové zádrži přehrad. Musíme řešit příčinu, ne následky.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/220411058290614

 

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook

Spolupráce