Tisková zpráva: Stát podpořil přípravu projektové dokumentace na Model Zdoňov

22. prosince 2020 | 0 komentářů

Pohled na Zdoňovsko z přírodní rezervace Křížový vrch

Předmětem grantu je projektová příprava komplexního souboru opatření sloužících k obnovení hydrologického režimu území o rozloze 479 ha jako adaptace na klimatickou změnu, projednání dokumentace v povolovacím řízení a zasmluvnění dodavatele prací. Projekt bude vycházet z aktualizované studie proveditelnosti – Model Zdoňov, která byla zhotovena již v letech 2016-2017. 

V rámci realizace by mělo být vybudováno celkem 71 tůní o celkové rozloze přes 20 000 m2 a 25 mokřadů o celkové rozloze přibližně 15 ha, zrevitalizováno 8 km niv malých vodních toků, využito (na vhodných místech přerušeno nebo vyvedeno na povrch) na 2 km odvodňovacích zařízení, vysázeno téměř 3000 stromů ve volné krajině a dalších dřevin rostoucích mimo les – všechna opatření synergicky a komplexně podporují snížení vlivu účinků sucha, povodní, eroze a podporují návrat biologické rozmanitosti do krajiny. 

Souběžně se na Broumovsku rozbíhají další dvě studie proveditelnosti podle metodiky Živá krajina na území o celkové rozloze téměř 60 km2. Zájem o práci lokálních koordinátorů Živé vody projevila řada obcí napříč republikou. Tým Živé krajiny iniciuje a pomáhá stavět týmy, ladit smlouvy. 

Kdo z vás che pomoci více, bude mít už brzy možnost finančně přispět na naší činnost Živé krajiny a Živé vody v chystané veřejné sbírce. 

Kdo má zájem pomoci napřímo vstoupením do týmu lokálních koordinátorů pro Živou krajinu ČR a navrhnout podle našeho know-how nápravu krajiny u vás doma, nalezne potřebné informace a přihlašovací formulář zde www.spolecneprotisuchu.cz 

Nová tůň Wave podle studie proveditelnosti – funguje i jako excentrický minipolder

 

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook

Spolupráce