Živá voda má plán, jak zadržet vodu na Zdoňovsku. Pomáhá i Patagonie.

13. prosince 2016 | 0 komentářů

První revitalizace na území Zdoňova. Námět - Jiří Malík, realizace - dnes již zrušená Zemědělské vodohospodářské zprávy (Ing. Kult, p. Altová)

První revitalizace na území Zdoňova, námět – Jiří Malík, realizace – dnes již zrušená Zemědělská vodohospodářská správa (Ing. Kult, p. Altová). Původně zde bylo po většinu roku suché, zahloubené a zcela rovné koryto s betonovými žlabovkami ve dně. Dnes je v tůních po celý rok voda a vodnost toku je také o hodně lepší. Zákres tůní (které zatím nejsou vymapovány na žádné mapě): Spolek Živá voda: Lukáš Panny a Jiří Malík.

Již dlouhou dobu se pokoušíme zjistit, kde leží příčiny sucha a zejména vysychání Zdoňovského potoka. Jistě, že za sucho může i klimatická změna, ale také to, že se podařilo nejen u nás prakticky zničit malý oběh vody (vysušením půdy vlivem nevhodných zemědělských postupů, příliš velkými lány, odvodněním zemědělské půdy – což vede k utužení půdy a ztráty nasákavosti. To vedlo k tomu, že denní srážky (odpar a déšť z místní krajiny) prakticky neexistují a čekáme jen na ty velké, většinou z moře.

Pokud nechceme dále sucho zažívat,  bude nutné vrátit malý oběh vody zpět do krajiny, napravit stav půdy a obnovit přírodě blízký stav toků, vybudovat či obnovit tůně, mokřady, rybníky a hlavně odstavit drenážní trubky v zemi respektive zajistit, aby z nich všechna voda neodtekla na jaře, ale sytila krajinu celoročně. Zatím jsou drenáže, jeden z klíčových omylů inženýrského přístupu ke krajině jakýmsi cedníkem krajiny, kterým prchá voda rychle pryč. To způsobuje i zanášení toků, rychlejší nástup povodňové vlny.

Důležité si je uvědomit, že aby se vysušování krajiny, které trvá už několik desetiletí zastavilo, nestačí vybudovat jednu dvě tůně, nebo vyčistit zazemněný rybník.

Bude nutné napravit škody v celé ploše povodí výše naznačeným systémem opatření včetně výsadeb větrolamů či nových lesů, protože, aniž si to mnozí uvědomují, většina našich toků byla uměle narovnána, zahloubena, opevněna betonem či kameny ve dně. Tato koryta pak působí podobně jako meliorační truby – vysušují louky kolem toků, kterým říkáme nivy. Niva je další obrovskou houbou na vodu, kterou jsme v krajině zahloubením většiny toků ztratili a t je třeba také napravit.

A to vše nebude zadarmo. Náš spolek pomohl dosáhnout převratné pozitivní změny, že MŽP ČR dotuje ze 100% spolky, které se rozhodnou „revitalizovat“ krajinu, pokud je akce v souladu s Plánem oblastí příslušného povodí. Zatím je na území CHKO Broumovsko jen několik akcí s tímto plánem v souladu, díky LČR i našemu Spolku jsou některé i na Zdoňovsku, což je další velký úspěch.

Nyní proto připravujeme komplexní plán, tzv. Studii proveditelnosti, aby bylo jasné, které akce a kdy spustit. To vše bude samozřejmě projednáno řádně se všemi vlastníky i s místní samosprávou, jakmile bude návrh Studie dokončen.

A ještě jedna dobrá zpráva nakonec. Našeho úsilí si všimla firma Patagonia (díky našemu boji proti průzkumu a těžbě „břidlicového plynu“), oslovila nás a dokonce se nám od ní podařilo získat grant na realizaci zmíněné Studie, kterou bychom jinak horko těžko ufinancovali – i tak děláme většinu věcí stále zadarmo.

A firma Patagonia má zase blízko k lezení a k přírodě, protože její zakladatel Yvon Chouinard je horolezec, který se kdysi při lezení v Patagonii rozhodl, že pokud se bude jeho firmě Patagonia (z USA) dařit, bude sponzorovat ekologii a ochranu přírody. Jedním z hlavních cílů firmy je podporovat snahy na zádrž vody šetrnou cestou, tedy nikoli přehradami, což je přesně to, co razí i náš Spolek.

Náš Spolek již figuruje na Patagonském seznamu i pro potenciální sponzory, kteří by se rozhodli darovat 1% z jejich zisku na tu nevládní organizaci, která se jim líbí a chtějí ji podporovat finančně.

Firmě Patagonia touto cestou moc děkujeme.

https://eu.patagonia.com/enSE/store-locator/

 

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook

Spolupráce