Aktuality

Návrat vody – Nedej se, ČT 2: Živá krajina modelů Zdoňov a Křinice

Vážení a milí, děkujeme všem, co se podílí na našem nápadu, jak adaptovat ČR a EU na klimatickou změnu. Oživení krajiny a návrat vody (zvýšení retence a akumulace) v ploše povodí, je totiž klíčem k mnoha zdánlivě nesouvisejícím a klíčovým problémům - kůrovci, utužené...

PF 2020

Přátelé, kamarádi. Dovolte mi, abych Vám všem, kteří s námi spolupracujete či jakkoli nám pomáháte, poděkoval za Vaše úsilí a pochopení. Jen společný postup nám umožňuje pokračovat tudíž v našem společném díle, kterým je nyní hlavně snaha prosadit naše know-how pro...

Další tůň na Libné hotova, v akci konečně i nový bagřík

Poslední víkend v září jsme narychlo svolali další akci V - kopání další tůně na horním konci Libné Modelu Zdoňov. Bohužel nikdo za prací nepřijel, tak jsme zbyli jen vlastník, Pán bagříku a já. Od pátku navečer do neděle odpoledne jsme vykopali jednu mini tůň, a...

Živá voda úspěšně s Modelem Zdoňov a Modelem Křinice v Senátu

Stálá komise Senátu Voda - sucho uspořádala dne 18. 9. 2019 kulatý stůl s názvem Problematika udržení vody v krajině. V Zaháňském salónku (pokud jde tedy o Kněžnu Zaháňskou, tak Ratibořice a okolí byly průkopníkem prostřednictvím Schambourg-Lippe v zavlažování lučních...

Akce V – tůně Libná. Model Zdoňov jede

Vážení a milí vodníci, podvodníci i nadvodníci, tůňaři a vodní navraceči, vodomilci, tímto se na vědomost dává, že od pátku odpoledne, 27.9. do neděle 29. 9. 2019 budeme kopat další tůňky na úplném konci Libné u polských hranic. Mj. si prohlédneme mokřad pramenné...

Model Křinice – hotovo

Koncem roku 2018 až do srpna 2019 jsme pracovali na mapování povodí obce Křinice v CHKO Broumovsko pro účely zhotovení studie proveditelnosti podle modelu Zdoňov, kterou si u nás objednalo Vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s. a Maiwaldova akademie, obé se sídlem v...

Model Zdoňov vyhrál 11. ročník soutěže E.ON Energy Globe v kategorii Nápad

Web E.ONu o soutěži sděluje: "Cílem soutěže E.ON Energy Globe je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie. Jejím prostřednictvím se snažíme zviditelnit takové projekty, které si zaslouží publicitu za svůj inovativní přístup k úsporám energií a...

Facebook

Spolupráce